مراسم جشن مباهله

سخنرانان : حاج قاسم رضایی

ذاکرین : حاج علی انسانی - حاج غلام حسین مردانی - حاج علی مهدوی نژاد - حاج اصغر دوستی - حاج محمود اشتیاقی

چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه

صوت جلسه

close