مراسم پر فیض دعای عرفه

سخنرانان : -

ذاکرین : حاج محمود اشتیاقی - کربلایی علیرضا قانعی - حاج مهدی شهبازی

سه شنبه ۲۹ تیر ماه

صوت جلسه

close