مراسم روضه هفتگی

سخنرانان : حاج غلام حسین مردانی

ذاکرین : حاج غلام حسین مردانی - حاج محمود اشتیاقی

جمعه ۵ آذر ماه

صوت جلسه

close