افسران جنگ نرم

لشکر سایبری بسیج براساس منویات رهبر معظم انقلاب در سراسر کشور تشکیل شده و با ساختاری مشخص در حوزه شبکه اجتماعی با تولید محتوا، سواد رسانه‌ای، امنیت سایبری و رصد این حوزه فعالیت می‌کند. لشکر سایبری با آموزش و شناخت توان رزمی در فضای مجازی می‌تواند نقش موثری در رویدادها داشته باشد . برگزاری رویداد بزرگ فعالان فضای مجازی مذهبی سبب شد که رسانه های بیگانه به این موضوع واکنش نشان دهند و از تشکیل لشکر سایبری احساس نگرانی کنند. البته نقش علما میتواند در فضای مجازی اثر گذار باشد. ورود به عرصه سایبری یک ضرورت کاملاً منطقی در عرصه دفاعی است، و دشمن امروز بیش از هر ابزار دیگری، از ابزار سایبر در جهت ضربه زدن به ما استفاده می کند کما اینکه در همه ارتش‌های جهان حتی در همسایگی ما و کشورهایی مثل امارات، در کنار سایر نیروها یک نیروی سایبری راه اندازی شده است. موضوع سایبر امروز به یک موضوع دفاعی و امنیتی تبدیل شده است و هر مجموعه ای که دست بالاتری در حوزه سایبر داشته باشد می تواند هم در عرصه آفند و هم در عرصه پدافند از آن بهره بگیرد. لشکر سایبری براساس منویات رهبر معظم انقلاب در سراسر کشور تشکیل شده و با ساختاری مشخص در حوزه شبکه اجتماعی با تولید محتوا، سواد رسانه‌ای، امنیت سایبری و رصد این حوزه فعالیت می‌کند.

close