مرکز ضمن خدمت آموزگاران ابتدائی

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان با هدف بهبود روند آموزش در مدارس کشور و همچنین ارتقای سطح اطلاعات علمی و دانش عمومی معلمان و سایر کادر اجرایی مدارس برگزار می گردد. در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان که با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برپا می شوند، کلیه پرسنل اداری مدارس از جمله معاونین پرورشی، آموزگاران، مدیران، دبیران و همچنین هنرآموزان مجاز به ثبت نام می باشند. حسینیه قتلگاه با برگزاری دوره‎های تربیت مربی با استفاده از شیوه‎ها و ابزار نوین و اساتید خبره و مجرب، آگاهی مربیان خود را به‎ روز کرده تا این مربیان در ارتباط با نوجوانان و کار در حوزه کودک موفق عمل کنند. نام نویسی متقاضیان در موعد مقرر به صورت اینترنتی انجام شده و در پایان هر دوره نیز به منظور اعطای مدرک مورد نظر، آزمونی جامع برگزار می شود .

close