مرکز تخصصی مدح و مرثیه- ذاکرین

اهداف آرمانی مرکز تخصصی مدح و مرثیه از آنجائیکه اثرگذاری روحی و روانی ستایشگران و مداحان اهل بیت علیهم السلام در تبلیغ چهره به چهره و برانگیخت شور متناسب شعور دینی یک تاثیرگذاری ویژه است، همیشه این نقطه قوت مذهبی و فرصت موثر تبلیغی مورد طمع دشمنان اهل بیت علیهم السلام بوده است. با توجه به این مطلب که دشمنان تمام سعی و همت خویش را برای مقابله با مکتب اسلام به کار می برند لذا ضروری است جناح مومن انقلابی جوان در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با تمام قوا حضور یابند. آموزش مداحان جوان برای هماورد آخرالزمانی حق و باطل ضرورت دارد. ستایشگران اهل بیت علیهم السلام یکی از سنگربانان مبارزه با جنگ نرم با تبلیغ و هنر رسانه‌ای خود هستند.مبارزه مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام صحنه دفاع و حتی هجمه به دشمنان دین، آیین و کیان مملکت اسلامی در تمام حوزه‌های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی است. برگزاری دورهای آموزشی توسط استاد حاج عباس دلجو در فضاسازی و مهیا کردن بستر انس و الفت در جمع مداحان اهل بیت عصمت و طهارت کشور، هم فکری و هم اندیشی میان مداحان جهت ساماندهی و تعیین نقشه راه برای مجاهدت و مبارزه فرهنگی در عرصه جهاد اصغر و هماورد جنگ نرم نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد. دشمنان این مرز و بوم و آئین نیز بهتر از ما از اثرگذاری این قشر تأثیرگذار آگاهند لذا در چند ساله اخیر جهت آسیب رساندن به مداحی، نوحه سرایی و بزرگداشت مجالس اهل بیت علیهم السلام به طور مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کرده اند. مداحان و ستایشگران در این جهت باید صفوف خویش را سامان دهند تا به اهداف و صف‌آرایی در جبهه فرهنگی انقلاب در استان برسند.

close