بنیاد بین المللی منجی

مسئله مهدویت و بررسی مبانی ، ضرورت ها و مباحث دیگر آن، از مسائلی است که در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که مراکز بسیاری در قالب مؤسسه، پژوهشکده، سایت، وبلاگ و مانند آن به اطلاع رسانی، پژوهش، تبلیغ و مانند آن به فعالیت در این زمینه می پردازند و اقدامات شایان توجهی انجام داده اند و برخی از آنان شایسته تقدیر هستند. بنیاد بین المللی منجی به همت شماری از فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف تبیین و گسترش معارف و آموزه های بالنده مهدویت در سطح داخلی و بین المللی، بنیان نهاده شد. این بنیاد ، مجموعه ای مستقل و غیرانتفاعی است که با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامه های زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است: 1. تبیین، تعمیق و گسترش فرهنگ مهدوی؛ 2. اجرای امور پژوهشی، نمایشگاهی ، آموزشی، هنری، رسانه ای و تبلیغی در جهت تحقق جامعه مهدوی؛ 3. تربیت پژوهندگان و مبلغان ورزیده در زمینه مهدویت؛ 4.پاسخ به نیازهای فکری و اعتقادی گروه های مختلف جامعه، به ویژه نسل جوان و حوزه و دانشگاه؛ 5. پاسخ گویی به شبهات و مقابله علمی، تبلیغی با افکار و تبلیغات انحرافی و خرافی درباره مهدویت؛ 6. ایجاد ارتباط و تعامل علمی بین پژوهندگان مهدویت در سطح داخلی و بین المللی؛ 7.تلاش در جهت تهیه گنجینه منابع مهدوی؛ 8. نشر مجلات تخصصی و ایجاد سایت های ویژه مهدوی.

close