کانون زینبیون(خواهران)

نکته مهم و قابل توجه این است که امروز دنیا و جوامع استکباری برای تسخیر کشورها و فرهنگ‌ها از بانوان و دختران آن جامعه استفاده می‌کنند ، هر جا قصد فتح‌الفتوح داشته و فرهنگ کشوری را نشانه گرفتند برای رسیدن به اهداف از زنان شروع کردند ؛ لذا کشور ما نیز از این توطئه استکبار جهانی مستثنا نیست. طراحی دشمن برای تغییر فرهنگ والای شیعی، راه نفوذ در زنان مادران و بانوان جامعه است، با این نگاه دشمنان، نگاه به جایگاه بصیرت بانوان و مهارتهای آنان ویژه است از همان مسیری که دشمن حمله می‌کند ما هم باید دفاع و هم حمله کرده و عرصه را برای آنان تنگ کنیم، برای تحقق این امر مطلب می‌طلبد که به جایگاه خواهران در این مبارزه فرهنگی توجه ویژه شود. به برکت خون شهدا، وجود امام راحل و رهبری مقام معظم رهبری، فعالیتهای تبلیغی اسلامی و مهارتی بانوان در کشور وضعیت مناسبی پیدا کرده است اگرچه عمر این فعالیتها به سه دهه هم نمی‌رسد، اما در حوزه‌های مختلف علمی پژوهشی توفیقات قابل توجهی کسب شده است. مراکز مهارتی و دینی خواهران می‌توانند در بخش فرهنگ عمومی و اخلاق اسلامی جامعه اثرگذار باشند و می‌توانند عقاید شیعی را مقاوم‌سازی کنند چراکه کانون خانواده مرکز توجه جوامع غربی و استکباری است و آنان سرمایه‌گذاری در گسست خانواده‌های اسلامی را در دستور کار دارند، آنان قصد دارند از تقدس واژه مادر در نسل‌های آینده بکاهند. یکی از راه های مبارزه ، تجهیز بانوان به سلاح بصیرت و مهارت در زندگی است .

close